Tag Archives: rozliczenie z ze

Net metering

Korzystając z przykładu innych krajów wspierających odnawialne źródła energii nasz ustawodawca wprowadził w ustawie o OZE regulacje promującą energetyką rozproszoną. Jednym z takich form wsparcia jest opomiarowanie energii netto zwane Net-Meteringiem. Opomiarowanie energii netto dotyczy osób które chcą produkować energię elektryczną we własnym gospodarstwie domowym jednocześnie ją zużywając. Produkcja może pochodzić ze źródeł takich jak instalacja fotowoltaiczna, elektrownia wiatrowa lub wodna. Dalej