Fotowoltaika Opole – ceny, montaż, działanie

Aktualności
fotowoltaika opole

Inwestycja w odnawialne źródła energii staje się alternatywą dla wszystkich użytkowników  rynku energetycznego na całym świecie. Rozwój naukowy i technologiczny oraz wzrost świadomości konsumentów, zwłaszcza w obszarze zachowań proekologicznych, skłania do  poszukiwania nowych rozwiązań. Te w dłuższej perspektywie pozwolą wykorzystać potencjał naturalnych zasobów – z korzyścią dla społeczeństwa, ale i środowiska.

Fotowoltaika Opole udowadnia, że wykorzystywane technologie tworzą bezpieczny, oszczędny  i innowacyjny system zasilania, a wysokiej jakości ogniwa fotowoltaiczne znacząco modernizują oblicze krajowej energetyki. Obecnie wykorzystywane panele fotowoltaiczne posiadają wieloletnią gwarancję, dzięki czemu nawet po dwudziestu latach panele spełniają dalej w pełni swoją funkcję. Oznacza to więc, że inwestycja ma wymiar długofalowy, a jej opłacalność można zmierzyć już po upływie kilku lat.

Fotowoltaika Opole – co to jest?

Fotowoltaika to dziedzina w której za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz paneli fotowoltaicznych przekształca się promienie słoneczne w energię elektryczną. Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie, instalacja fotowoltaiczna może przyjąć postać zarówno małej elektrowni słonecznej na użytek firmy czy instytucji, jak i spersonalizowanego systemu paneli przeznaczonych dla domów czy całych gospodarstw rolnych.

Przy realizacji takiej inwestycji tylko współpraca z wykwalifikowanym zespołem specjalistów pozwoli na profesjonalny montaż urządzeń i da gwarancję wieloletniego zadowolenia. Sama fotowoltaika, jako technologia ciesząca się coraz większą popularnością na całym świecie, daje szereg korzyści. Na szczególną uwagę zasługuje komfort i wygoda użytkowania, oszczędność finansowa oraz, co najważniejsze, troska o ekologię.

Jeszcze do niedawna zastosowanie odnawialnych źródeł energii kojarzyło się z kosztownym przedsięwzięciem, skierowanym tylko dla określonych odbiorców. Obecnie fotowoltaika Opole oferuje rozwiązania zarówno dla dużych podmiotów, jak i klientów indywidualnych. Procentowa wydajność poboru energii słonecznej pokrywa konsumpcję elektryczną odpowiednią do potrzeb i pozwala uniezależnić się od tradycyjnych sieci, jako pełnoprawny postument.

Ogniwa fotowoltaiczne i ich zastosowanie

Poruszając temat fotowoltaiki należy pamiętać, że ogniwa fotowoltaiczne stanowią podstawową jednostkę budowy modułów przekształcających światło słoneczne w energię elektryczną. Pełnią rolę półprzewodników, które odpowiadają za konwersję energii. W odpowiedniej ilości i kompozycji, stanowią bazę dla paneli, generują określoną moc i wydajność. Ważne, aby były  wykonane z tworzyw najwyższej jakości. Przygotowując zestawy fotowoltaiczne kładzie się szczególny nacisk na wykonanie oraz optymalne połączenie wszystkich komponentów, dzięki czemu w pełni wykorzystuje się potencjał ogniw i przekłada go na nieograniczone możliwości.

Panele fotowoltaiczne – zalety

Instalacja fotowoltaiczna to niezaprzeczalnie rewolucja na rynku energetycznym jako rozwiązanie przyjazne środowisku. Nie można jednak zapomnieć, że fotowoltaika ma wiele innych zalet, zwłaszcza z punktu widzenia użytkownika. Przede wszystkim jest to samowystarczalność i niezależność. Prosument sam określa swoje zapotrzebowanie, a następnie dobiera odpowiedni system, który pozwoli mu zapewnić pożądane efekty. Mimo wszystko, użytkownik może liczyć na pomoc lokalnych sieci energetycznych, które w świetle prawa mają obowiązek nie tylko do przyłączenia mikroinstalacji, ale również poniesienia części kosztów. Dzięki temu ograniczenia dostępności są niewielkie, a na panele fotowoltaiczne decyduje się coraz więcej świadomych konsumentów.

Często zapominamy, że energia słoneczna to nie tyle ciepło, co światło, którego ilość w Polsce w ciągu całego roku daje zadowalającą miarę uzysku energetycznego i pozwala osiągnąć średnio 4000kWh. Dlatego energia generowana w instalacjach on-grid, często przewyższa zapotrzebowanie. Nadmiar skumulowanej energii zostaje przesłany do sieci, a następnie jest bilansowany w postaci nadwyżek energii pobranej od wyprodukowanej w stosunku 0.8.

Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na wysokie ceny dopiero rozwijającej się technologii samodzielnego magazynowania wytworzonej energii w systemie off-grid. Obecnie to właśnie sieci pełnią rolę uniwersalnego, zbiorczego akumulatora.  Nie bez powodu nazywa się ją inwestycją – początkowy wydatek zostaje w krótkim czasie zrekompensowany niższymi, rocznymi opłatami za energię, bez udziału w degradacji środowiska. Dzięki temu, światowe prawodawstwo przewiduje szereg korzystnych regulacji, zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych – między innymi ulgi podatkowe, dofinansowania oraz projekty rozwojowe. Jak widać, zjawisku fotowoltaiki przyświeca idea innowacyjnej oszczędności.

Fotowoltaika Opole i okolice

Decyzja o dołączeniu do grona zadowolonych użytkowników systemu fotowolaticznego to pierwszy krok do sukcesu. Resztą zajmują się specjaliści, którzy stworzą dedykowany projekt instalacji, dobiorą do niego odpowiednie wyposażenie z bogatej oferty, poprowadzą  montaż i będą do dyspozycji na każdym etapie prac. Ze względu na duże zainteresowanie w wielu rejonach Polski oraz wagę przedsięwzięcia, mobilność firmy to dodatkowy atut. Firma FW-Instal, świadcząca usługi branży fotowoltaiki stale powiększa bazę klientów, działając na terenie całego kraju. Również w województwie opolskim, które stale rozwija infrastrukturę energetyczną i daje mieszkańcom coraz większe możliwości wykorzystania ekologicznego zasilania energią słoneczną z pożytkiem dla planety, portfela i własnej wygody.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą:

Zestawy fotowoltaiczne