Fotowoltaika dla rolnika

Poradnik
traktor i panele fotowoltaiczne

Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów dostrzegamy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie można nie zauważyć jadąc na wakacje i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy  czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na budynkach w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność mają znaczne zapotrzebowanie na energię a ich profil zużycia jest podobny do profilu w zakładach produkcyjnych lub usługowych. Dlatego też tak chętnie rolnicy korzystają z zielonej energii, która przynosi im wymierne korzyści.

Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie jest możliwość produkcji i wykorzystania energii na własne potrzeby. Ponieważ potrzeby energetyczne wśród rolników bywają duże, daje to także duże oszczędności. Drugą ważną korzyścią jest uniezależnienie się od zmiennych cen energii elektrycznej, których podwyżki mogą wpływać na konkurencyjność produkowanej żywności. Kolejny plus instalacji fotowoltaicznej to zapewnienie działania urządzeń w czasie awarii sieci. Przechowując duże ilości żywności w chłodziarkach nie można sobie pozwolić na przerwy w dostawach prądu, dlatego też gospodarstwa często korzystają z rozwiązań fotowoltaicznych z magazynami energii. Nie można pominąć także efektu ekologicznego bo produkcja zdrowej żywności powinna się odbywać przy udziale przyjaznej środowisku ekologi. Wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych nie wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska w żaden sposób, a ponadto redukuje konsumpcje energii z dymiących elektrowni węglowych. Energia z elektrowni słonecznej dla średniej wielkości domu jednorodzinnego niweluje emisje ok 4 ton CO2 rocznie.

Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej

Elektrownie słoneczne użytkowane w gospodarstwach rolnych są opłacalne. Z wyliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla rolników jest nawet wyższa niż w przypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z tak z kilku powodów. Po pierwsze z charakterystyki działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na energię. Większe zapotrzebowanie energetyczne to większa elektrownia słoneczna a co za tym idzie mniejszy koszt w przeliczeniu na jednostkę mocy. Dominuje tutaj zasada, że większy klient ma zawsze taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć zyskując 23%. Następne ułatwienie to 25% odliczenie od podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w instalacje fotowoltaiczną jest dla rolników tańsza 0 48% niż osób prywatnych. Czynniki te sprawiają że taka inwestycja pod względem ekonomicznym zwróci się i w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie bierzemy tutaj pod uwagę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej oraz korzyści ekologicznych.

Finansowanie elektrowni słonecznych

Gospodarstwa rolne mogą korzystać z szeregu programów finansowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych. Można także podłączyć się pod działania poprawy efektywności energetycznej lub programy rozwoju obszarów wiejskich. W latach 2016 – 2020 będą rozpisanie nabory na dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych. Rolnik może także skorzystać z preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na działania proekologiczne. Dotacje i możliwości finansowania zależne są od województwa dlatego  najlepiej szukać pomocy w tych sprawach w lokalnych centrach informacyjnych.

Studium przypadku

Przykład 1: Gospodarstwo rolne cechuję się zapotrzebowaniem na energię elektryczną w ilości 10 000 kWh rocznie. Projektant zaproponował instalacje fotowoltaiczną obok głównego budynku na konstrukcji gruntowej o mocy 12 kW. Instalacja wyprodukuje średnio 13 000 kWh w roku.

Całościowy koszt inwestycji 67 600 zł w tym VAT 23%=12 600 zł, ulga inwestycyjna od podatku gruntowego 13 740 zł.

Razem koszt inwestycji: 67 600 – 12 600 – 13 740 = 41260 zł

Oszczędności:
13 000 kWh * 0,6 zł = 7 800 zł – 720 zł (opłata przesyłowa) = ponad 7 000 zł rocznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla gospodarstw rolnych na: Fotowoltaika dla rolnika

Zestawy fotowoltaiczne dla domu i gospodarstwa –  Zestawy paneli słonecznych – ceny