Nadmiar energii z baterii słonecznych, oddajesz do sieci

Poradnik
wtyczka do gniazda

Od lipca 2016 w znowelizowanych przepisach ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii zawarto szereg ułatwień dla osób fizycznych chcących produkować energię elektryczną w mikroinstalacjach. Ponieważ ciężko jest zużywać całą wyprodukowaną energię na miejscu, jej nadwyżki można oddawać do sieci na uproszczonych zasadach.

Skupiając się na energetyce słonecznej w myśl nowego prawa użytkownik posiadający elektrownie fotowoltaiczną o mocy do 40kW nie musi posiadać koncesji ani żadnych pozwoleń aby przyłączyć się do sieci swojego operatora energetycznego. Ponadto instalacje fotowoltaiczne nie przekraczające tej mocy nie potrzebują także pozwolenia na budowę.  Do przepisów dodano także zapis o tym, że zakład energetyczny ma obowiązek odbioru nadwyżek wyprodukowanej energii. Zobowiązano także operatora do poniesienia kosztów przyłączenia i instalacji licznika dwukierunkowego zliczającego przepływ prądu w obu kierunkach.

Bilansowanie roczne i system opustów 70 i 80%.

Według nowych regulacji Prosumenci oddając nadwyżki energii do sieci mogą liczyć na możliwość odebrania jej w postaci opustu na energię pobraną od operatora. Instalacje o mocy do 10kW odbierają 80% energii wprowadzonej do sieci natomiast dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW współczynnik ten wynosi 70%.  Na rozliczenie nadwyżki prosumenci mają 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

Przykładowo:

Zużycie energii w domu: 3000 kWh rocznie

Produkcja z instalacji fotowoltaicznej: 3300 kWh rocznie

w tym: 1500 kWh zużyte bezpośrednio a 1800 kWh oddane do sieci

Pobrane z sieci (np: wieczorami i w i nocy ): 1500 kWh

Energia do odliczenia: 1800 kWh * 0,8 =  1440 kWh

Rachunek za energię elektryczną: 1500kWh – 1440 kWh = 60kWh

Na rozliczeniu rocznym w tym przypadku zostaje do zapłacenia za 60kWh oraz opłaty stałe i abonament. 

Nowe przepisy wychodzą na przeciw długo oczekiwanym rozwiązaniom prawnym promującym rozproszoną energetykę prosumencką. Wreszcie każdy kto dysponuje kawałkiem własnego dachu może ponosząc relatywnie niskie koszty wytwarzać swój własny prąd z paneli fotowoltaicznych i być niezależny od rosnących cen.  Stając się prosumentem mamy też udział w ochronie środowiska naturalnego i dbanie o czyste powietrze.