Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej w firmie.

Poradnik
firma z panelami fotowoltaicznymi

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze w gospodarstwach domowych. Mała instalacja domowa bez problemu pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Opłacalność instalacji paneli słonecznych można łatwo sprawdzić obserwując rachunki. Można także wpływać na większe zużycie energii w okresach bardziej słonecznych, kiedy produkcja z elektrowni jest większa. Ustawodawca od stycznia 2016 roku wprowadza szereg ułatwień, dzięki którym inwestycja w fotowoltaikę staje się coraz bardziej opłacalna, a co za tym idzie okres zwrotu znacząco się skraca. Jak wygląda opłacalność inwestycji fotowoltaicznej w firmach? Żeby poddać to zagadnienie analizie trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Profil energetyczny firmy.

Profil energetyczny, czyli schemat korzystania z energii elektrycznej, w firmie znacząco różni się od schematu energetycznego gospodarstwa domowego. W większości przypadków firmy zaczynają pracę rano i kończą po południu ok godz 17:00. Zatem zapotrzebowanie na prąd występuje dokładnie w czasie jego produkcji przez elektrownię słoneczną. Oczywiście są zakłady produkcyjne, które pracują w systemach trzy zmianowych, w nocy lub 24 godziny na dobę. Dobór najbardziej optymalnego rozwiązania wiąże się z indywidualną sytuacją w przedsiębiorstwie. Już w pierwszej z rozpatrywanych kwestii widać że inwestycja w fotowoltaikę w firmie to dobry pomysł.

Koszty zakupu energii elektrycznej.

Koszt zakupu energii elektrycznej przez firmy jest z reguły wyższy niż tej kupowanej do domu, co za tym idzie elektrownia fotowoltaiczna w firmie zwróci się szybciej niż domowa elektrownia słoneczna.

Koszty budowy instalacji fotowoltaicznej.

Montaż i podłączenie baterii fotowoltaicznych w firmie wiąże się z niższym nakładem środków, niż  paneli fotowoltaicznych w domu. Na niższe koszty wpływa przede wszystkim wielkość instalacji. Im większa moc instalacji tym koszt zainstalowania jednego kilowata jest mniejszy. Firmy cechują się znacznym zapotrzebowaniem na energię, dlatego też zwykle moc instalacji fotowoltaicznej w firmie to minimum 10 kW. Przy takiej skali koszty mogą spaść nawet do 4500 zł netto za kilowat. Podatek VAT nie stanowi kosztu dlatego też łącznie z mniejszym kosztem budowy daje to ponad 30% oszczędności w stosunku do instalacji domowej. Inwestycje w panele fotowoltaiczne można traktować jak środek trwały i amortyzować pomniejszając za tym kwotę odprowadzanego podatku. Podsumowując: niże koszty inwestycji w fotowoltaikę to szybszy okres zwrotu z inwestycji.

Odsprzedaż energii do sieci

Firmy, podobnie jak osoby prywatne, mogą podłączyć swoją instalacje do sieci dystrybucyjnej. Operator energetyczny jest również, jak w przypadku osób fizycznych, zobowiązany do przyłączenia instalacji oraz odkupu energii ,podpisując stosowną umowę. Ustawodawca w przepisach, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku również firmom dał możliwość korzystania z net-meterigu (o którym piszemy tutaj) oraz ze stawek gwarantownacyh 0,65 zł (dla instalacji do 10kW). Regulacje te zawarte w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii znacząco podnoszą opłacalność inwestycji fotowoltaicznej. Ponadto bilansowanie energii w okresach półrocznych sprawiło, że nie ma potrzeby magazynowania energii w akumulatorach, ponieważ oddawana do sieci czynna energia elektryczna będzie odejmowana od końcowego rachunku.

Dofinansowania.

Firmy mogą starać się o preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mogą także korzystać z dofinansowania. Z początkiem roku 2016 rozwija się wachlarz programów promujących odnawialne źródła energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Największe środki dystrybuowane są poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Każde z województwo wdraża programy dotyczące energetyki ekologicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi dystrybucje środków na OZE poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ) dla większych inwestycji będzie kontynuowany program Bocian. Jak widać perspektywa dofinansowania firmowych inwestycji w odnawialne źródła energii nie jest tak odległa jak było to w poprzednich latach.

Ekologia i innowacyjność.

Firmy coraz częściej patrzą na inwestycje ekologiczne poprzez pryzmat dobrego wizerunku i promocji. Przedsiębiorstwo wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła kojarzy się ze świadomością ekologiczną oraz innowacyjnością. Chcąc konkurować z innymi, firmy często decydują się także na niestandardowe rozwiązania takie jak BIPV ( fotowoltaika zintegrowana z budynkiem). Dbanie o naszą planetę nie jest już tylko modą ale staje się koniecznością a świadome przedsiębiorstwa mogą ten proces przyspieszyć.